பெண்ணுரிமை!

pennurimai kavithai in tamil

வீட்டுசுமை!!!

பறவைகளுக்கு 

விடுதலையாம்!!!

- கவிஞர். தினேஷ் குமார் ஆ. பா

 

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: