முத்த ஏற்புரை

valentine day kavithai

முத்தமிடதிலில் துவங்கி...
நமது பயணத்திட்டம் ஆரம்பம்!
பயணங்கள் உன்னில்
இருந்து தொடங்குகிறது!

நமது இதழால் நகர்ந்து செல்வதெல்லாம்...
நெடுஞ்சாலை பயணமகிபோகிறது...
நாம் செல்லும் பாதையில்!
முத்தங்களின் தடையங்கள் அழித்து விடாதே!

எனக்கு ஞாபகமறதி அதிகம்!
அதனால் பயண நடுவில் நான்
அடிக்கடி வழிமாறி செல்வதுண்டு...
ஆகையால் கவனம் கொள் - இல்லையே
முதலில் இருந்தே பயணிக்க விரும்புகிறேன்!

- கவிஞர். தினேஷ் குமார் ஆ. பா

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: