இதய அறைகள்

rhyming kavithai in tamil

இப்போதெல்லாம்
இதயத்தின் ஓட்டம் அடிக்கடி
தடைபெறுகிறது...

நீ இல்லை
என்பதை உணர்த்தும் - உன்
நினைவுகள் அங்கொன்றும்,
இங்கொன்றும் சுற்றி
திரிகின்றது...

நீ வந்து சேர்ந்த - முதல்
அறை எது என்று
தெரியாமல்...

- கவிஞர். தினேஷ் குமார் ஆ. பா

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: