அலைப்பார்வை

kangal kavithai images

மணலை
இழுத்து செல்லும்!
அலை போலவே!
என் மனதை
இழுத்து செல்கிறாய்!
உன்னுடைய
ஒவ்வொரு
பார்வையிலும்!

- தினேஷ் குமார் எ பி

 

காதல் பரிந்துரை

kadhalar kavithaigal 2018

நீ என்னை...
நினைக்கும் நிமிடங்களில்...
உன்னை தொடாமலே...
உன் மனம் நுழைகிறேன்...
இதயத்தின் பரிந்துரையால்...

- தினேஷ் குமார் எ பி

காதல் நிபந்தனைகள்!

mutham kavithai

காப்புரிமை முத்தங்களுக்கு - மட்டுமே!
உனது இதழ்களுக்கு அல்ல...

- தினேஷ் குமார் எ பி

இதழ் பதிப்பகம்

kavithaigal about Kiss

எனது கற்பனைகளில் வெளிவரும்...
அனைத்து கவிதையும்,
உன் இதழ்களிலே பதிகின்றன!..

- தினேஷ் குமார் எ பி