காதலியின் பிரிவு

love kavithai for girl friend

நீ தழுவிக்கிடந்த போது

பூரித்திருந்த என்மேனி,

இப்பொழுது மெலிந்து

காணப்படுகிறது.

காதலின் பிரிவை

அறிவிப்பதற்காக போலும்!

1 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: