காதல் பரிணாமவளர்ச்சி

love kavithai a small tamil kavithai
நீ தான்
வேண்டுமென என் மனம்
சொல்லும்போது
என் காதல்  
முழு பரிணாமவளர்ச்சி
அடைந்தது
இன்று...

- தினேஷ் குமார் எ பி

1 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: