மிட்டாய்

sweet love kavithai Tamil

உனது இதழ் பட்டு
இனிப்புச்சுவை
குறைந்தது
இனிப்பு மிட்டாயில் !!!

- தினேஷ் குமார் எ பி

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: