மிட்டாய்

sweet love kavithai Tamil

உனது இதழ் பட்டு!!!
இனிப்பு சுவை!!!
குறைந்தது...
இனிப்பு மிட்டாயில்!!!

- தினேஷ் குமார் எ பி

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: