இதழில் ஈரம்!

நீ பேசிய போது எச்சில் பட்டது
என் கன்னத்தில் !
ஏங்கியது உதடு !
அடடா படவில்லையே...
என் இதழில் ! என்று

- தினேஷ் குமார் எ பி

 

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: