கண்மயக்கம்!

மாம்பழ மேனியில்!!!
மாதுளம் கண்டேன்!!!
மாதவன் பருகிட!!!
மங்கயவள் கண்சொருகிட!!!..

- தினேஷ் குமார் எ பி

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: