கண் மயக்கம்!

மாம்பழ மேனியில் !
 மாதுளம் கண்டேன் !
மாதவன் பருகிட !
மங்கையவள் கண் சொருகிட !!!

- தினேஷ் குமார் எ பி

1 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: