பயணம் வேண்டாம்!

rose flower kavithai

பூக்கள் தாவி மரணத்தை தழுவுது...
நடை பயணம் வேண்டாம் - பூங்காவில்...

- தினேஷ் குமார் எ பி

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: