பயணம் வேண்டாம்

rose flower kavithai

பூக்கள் தாவி மரணத்தை தழுவுகிறது
நடை பயணம் வேண்டாமே - பூங்காவில்

- தினேஷ் குமார் எ பி

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: