காதலர் தின பரிசு!

kavithai lovers day tamil

ஒரு காதலின் எதிர்பார்ப்பு இதுதான் !
காதலர் தினத்தன்று
உன்னை காணும் போது...
கைகளிலே மலர் ஏந்தி !
உனது இதழ்களில்
புன்னகை பூ பூத்து
என் இதழில் மலரவேண்டும்
உன் அன்பு முத்தங்கள் ஆயிரமாவது !!

- கவிஞர். தினேஷ் குமார் ஆ. பா

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: