காதலியை கண்டதும்


உன்னை கண்டதும்
சூரியன் மறைந்து
சுடும் நிலவு தோன்றுதடி !
உன் பால் முகம் கண்டு
பௌர்ணமி மீளுதடி !

- கவிஞர். தினேஷ் குமார் ஆ. பா

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: