காதலி கண்டதும்

உன்னை கண்டதும்!
சூரியன் மறைந்து...
சுடும் நிலவு தோன்றுதடி...
உன் பால் முகம் கண்டு!
பவுர்ணமி மீளுதடி...

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: