எனது காதலே

love failure tamil images

எத்தனை வெற்றி பெற்ற பிறகும்
உன்னிடம் தோற்றேன் என்பதே,
எனது பெரிய கவலையாகி போகின்றது
ஒவ்வொரு நாளும். ! எனது காதலே !

- தினேஷ் குமார் எ பி

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: