அன்னை, தந்தை!

about jallikattu in tamil

மண்டிட்டு பசி என்றால்?
தன் மடிதரும் என் தாய் இவள் (பசு)! 

பால் தருபவள் நம் அன்னை என்றால்?
நீயும் எங்களது அன்னை தானே!
என் அன்னையும், மண்ணையும் விட்டுத்தர மனம் இல்லை!

- தினேஷ் குமார் எ பி

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: