ஊமை காதல்!

sad kavithaigal about life

குழந்தையை இழந்த தாய் போல
உன்னை இழந்து தவிக்கிறேன்...
ஒவ்வொரு நொடியும்...
எனது அழுக்குரல்!
உனக்கு எப்போது கேக்காது...
ஏன் என்றால்?
ஊமையாகி போன
உண்மையானது காதல் எனது...

- கவிஞர். தினேஷ் குமார் ஆ. பா

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: