மறக்க இயலவில்லை!

love sad feel kavithai tamil

காதலில் போராட்டம்...
கண்களில் தெரியுதடி...
கண்ணீரில் இமை முடி...
உன் உருவம் மறையுதடி...
மறைத்து வைத்து பார்த்தேன்...
மறுபடியும் தெரியுதடி...
மனதில் உள்ள காதலை...
மடி ஏந்தி தந்தபடி...

மறு வாழ்வு பூத்தது - உனக்கு
மனபந்தல் கல்யாணத்தில்...
மறக்க இயலவில்லை...
மரண போராட்டத்தில்...
உடல் பிரித்த ஆவிகூட...
உன்னையே சுற்றுமடி...
உனக்கு பிடித்தல் மட்டுமே
மறுபிறவி எனக்கிடி...

- கவிஞர். தினேஷ் குமார் ஆ. பா

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: