தூசி இல்லை காதல்

உன்னை காணாமல் இருக்க!!!...
காற்றில் தூசியாகிறேன்!!!..
நீ நின்ற இடமெல்லாம்!!!...

- கவிஞர். தினேஷ் குமார் ஆ. பா

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: