தாமரை முகம்!

Thamarai kadhal kavithai

சிவப்பு...
கம்பளத்தில்...
தாமரை முகம்!
என்னவள்!...

- தினேஷ் குமார் எ பி

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: