தாமரை முகம்!

Thamarai kadhal kavithai
சிவப்பு
கம்பளத்தில்
தாமரை முகம் !
என்னவள் !

- கவிஞர். தினேஷ் குமார் ஆ. பா

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: