காதல் துளி!

mazhai kavithai

இறந்தாலும் பிறக்கும் மழையாக வேண்டும்.
பிறக்கும் போது உன் இதயத்தில் விழ வேண்டும்.
விழுந்த பின்பு உன் தாகத்தையாவது தணிக்க வேண்டும்.

- தினேஷ் குமார் எ பி

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: