காதல் மறதி!

tamil kavithai pirivu

நமக்குள் ஒரு போட்டி

நம்மில் யார் முதலில்

நம் காதலை மறப்பது - என்று

அப்போதும் நீ தான்

வெற்றிபெறுகிறாய்!

- தினேஷ் குமார் எ பி

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: