கல்லடிப்பட்டாலும் உடையாத கண்ணாடி காதல்

கண்ணாடி காதல்

எனது காதல் கண்ணாடி போன்றது

அதனால் தான் என்னவோ

நீ கல்லெறிந்த பிறகும்

உன்முகம் காட்டுகிறது!

அழகிய பிம்பமாக

எனது காதல்.

- தினேஷ் குமார் எ பி

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: