காதல் மறதி!

tamil kavithai pirivu

நமக்குள் ஒரு போட்டி

நம்மில் யார் முதலில்

நம் காதலை மறப்பது - என்று

அப்போதும் நீ தான்

வெற்றிபெறுகிறாய்!

- தினேஷ் குமார் எ பி

கல்லடிப்பட்டாலும் உடையாத கண்ணாடி காதல்

கண்ணாடி காதல்

எனது காதல் கண்ணாடி போன்றது

அதனால் தான் என்னவோ

நீ கல்லெறிந்த பிறகும்

உன்முகம் காட்டுகிறது!

அழகிய பிம்பமாக

எனது காதல்.

- தினேஷ் குமார் எ பி

இமைகள் உதடுகள்!

Tamil Kavidhai Mutham

நீ தோளில் சாய்ந்த போது - உனது
இமைகள் உதடுகளாக மாறினால்
முத்தம் வேண்டும் - கன்னத்தில்
அல்ல எனது இதழில் அன்பே!

- தினேஷ் குமார் எ பி