நமது காதல்

sad love kavithai
எனக்கு இது போதும்
என்று நினைத்தது
உன்னை மட்டும் தான்
அதனால் தான் நீ கேட்டும்
என்னால் விட்டு கொடுக்க
முடியவில்லை உன்னை.

- தினேஷ் குமார் எ பி