காதல்


1 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!:

Ajai Sunilkar Joseph said...

காதல் ஒரு முடியாத பாதை....
நடந்து கொண்டே இருக்கலாம்....