ஹைக்கூ கவிதை பெண்மை!


இச்சையை தீர்க்கும் எந்திரம் அல்ல பெண்கள்

அவள் ஹைக்கூ கவிதை!

- தினேஷ் குமார் எ பி

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: