வாழ்க்கை பூக்கள்!

tamil love kavithai flowers

வாழ்க்கை பூக்கள் மாதிரி - யார்
அதிகம் ரசிகின்றனரோ - அவர்களுக்கே
அதிகம் கிடைக்கின்றது இன்பமான தேன்!

  - தினேஷ் குமார்

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: