என் அன்பு காதலியே!

True love kavithai tamil

நேற்று தான் அழகானது இந்த நிலவு உன்னை போல!
நிலவு தன்னை அழகுப்படுத்திக்கொள்ள...
இத்தனை ஆண்டுகள் ஆகின அடடா!
உன்னை பின் தொடர்ந்து வந்தது
உனக்கு தெரியவிலையே!
அழகிய நிலவே!

என் அன்பு காதலியே!

  - தினேஷ் குமார்

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: