இந்தியன் என்ற பெருமை எனக்கும் உண்டு!

independence day kavithai in tamil

அகிம்சை என்னும் தோட்டத்தில்
சுதந்திரம் என்னும் பூக்கள் பூக்க
மண்ணாகி போனிர்களோ
இத்தோட்டத்தினை {தேசம்} காக்க...
என் நாட்டு தியாகிகளே!

- தினேஷ் குமார் எ பி

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: