அது ஒரு அப்துல் கலாம் {கலாம்)


abdul kalam tamil kavithai

இம்மண்ணுலக காந்த சக்தியே...
மாணவர்களின் ஊந்து சக்தியே...
ஒரு கண்டுபிடிப்பின் தாய்? தேவை!
தேவைகள் அனைத்தும் தந்ததால்...

நீ தெய்வத்திடம் சென்றாயோ? என் தெய்வமே!

- தினேஷ் குமார் எ பி

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: