அக்னி சிறகுகள்

abdul kalam kavithai

உன் சரிதம்: இம்மண்ணுலகில் சென்றாலும்...
உன் புகழ் விண்ணுலகம் பாடும்!
விதை ஒன்று புதைந்தது இன்று...
நாளை வெளி வரும் பல இளம் கன்று!

- தினேஷ் குமார் எ பி

அது ஒரு அப்துல் கலாம் {கலாம்)


abdul kalam tamil kavithai

இம்மண்ணுலக காந்த சக்தியே...
மாணவர்களின் ஊந்து சக்தியே...
ஒரு கண்டுபிடிப்பின் தாய்? தேவை!
தேவைகள் அனைத்தும் தந்ததால்...

நீ தெய்வத்திடம் சென்றாயோ? என் தெய்வமே!

- தினேஷ் குமார் எ பி

உன்முகம் தொடுகிறேன்

tamil kadhal kavithai

கண்ணை மூடி
எனது கைகளை நீட்டுகிறேன்!
தொட்ட இடமெல்லம்
என் காதலியின் முகம் அட டா...