பெண்களின் உதடுகள் சிவப்பு

beautiful lips poem

பெண்களின் உதடுகள் சிவக்க வேண்டும்!
சயாங்களில் அல்ல ஆண்கள் தரும் சந்தோஷத்தில்...

2 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!:

Moyeesan M said...

உதட்டைச் சிவப்பாக்கிவிட்டு செல்கின்றன ,
அவள் இதழ்வழி செல்லும் வார்த்தைகள் ..!

Got this one. Inspired by your lines on this poem.Your poems are nice. Keep writting.

A P Dinesh kumar said...

Moyeesan மிகவும் நன்றி! மீண்டும் வருக !