ரோஜாவின் தாகம்

new kadhal soga kavithai

ரோஜாவின் தாகத்தை... செடியின் வேர் அறியும்!
ஏன் காதலின் தாகத்தை எப்போது நீ அறிவாய்?
கண்ணீரால் போக்கிகொள்கிறேன் எனது தாகத்தை!
கொஞ்சமாவது கரைத்துவிடும் எனது சோகத்தை!
          
                                                     - Dinesh kumar AP

2 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: