உன்னை திரும்ப காண

Anbu kavithaigal in tamil

நீ என்னை பிரிந்து போகும்போதெல்லாம்  

காலத்தையும் நேரத்தையும் ஏமாத்துவதற்காக

ஏன் கடிக்கார முல்லை திரிப்பிவேடுகிறேன்

உன்னை திரும்ப காண அன்பே!...

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: