ஏனோ...?

kavithai for love

அவன் இருக்கும்
திரும்பும் இவள் ...
ஏனோ ..?
தன்பார்வை வீச மட்டும்
(சூரியன் - சூரியகாந்தி பூ )

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: