புரிந்து கொள்வாய்!

tamil love failure kavithai

நீ எவ்வளவு வலிகள் கொடுத்தாலும்

தாங்கிக்கொண்டு உன் நினைவுகளுடன்

உயிர் வாழ்வேன்!...

நான் படும் வேதனைகள்

உன் இதயத்திற்கு தெரியும்!...

ஒரு நாள் புரிந்து கொள்வாய்

உன்னால் சித்ரவதை செய்யப்பட்ட

உயிர் நான் என்பதை!...

உன்னை பிரிந்து இருக்கும்

யுகங்கள் நான் வேண்டி நிற்கவில்லை

இருந்தும் விலகி நிற்கிறேன்

உன் விருப்பம் அதுவென்பதால்!...

நன்றி - கல்பனா ரமேஷ்

ஏனோ...?

kavithai for love

அவன் இருக்கும்
திரும்பும் இவள் ...
ஏனோ ..?
தன்பார்வை வீச மட்டும்
(சூரியன் - சூரியகாந்தி பூ )