உனது நினைவுகள்

kavithai for lover

நீ என்னை விட்டு தூரம் சென்றாலும்..

ஏன் பக்கம் நின்று கொண்டு...

என்னை கொள்ளுகின்றன...

உன்னை அடிக்கடி பார்க்க சொல்லி          

                                                                           - Dinesh kumar AP

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: