கனவு வீடுகள்

Hard work poems in tamil

சொந்த வீடு எனக்கு ஆறு மாதம் மட்டும் தான்
இப்படிக்கு கட்டிட தொழிலாளி!
                                                               
                                                                                            - Dinesh kumar AP

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: