எனது தன்னம்பிக்கை!

thannambikkai kavithai in tamil

எத்தனை தடவை
என்மேல் கற்களை விசினாலும்...
நான் விழ்வது போல விழ்ந்து...
மறு நொடியே எழுந்து விடுகிறேன்...
மேகத்துக்குள் ஒளிந்துருக்கும் கடல் நீரைப்போல....
எனது தன்னம்பிக்கை...

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: