காமம் இல்லை காதல்!

Short love poems for wife

உன்மீதான காதலை

காமத்தினால் வந்த காதல்!

என்று நினைத்து விடாதே!

என் அன்னை என்று -நான்

அழைத்திருக்க மாட்டேன் அன்பே!

- தினேஷ் குமார் எ பி

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: