காதல் பூக்களாக!

soga kavithai images

இவள் கூந்தல் பின்னல் பார்த்து தான்!
நான் அவள் பின்னால் சென்றேன்...
தலையில் சூடும் பூவாக - ஒரு
நாள் வாழ்ந்தால் போதுமென நினைத்து!
மலரை வைத்தேன் எனது காதலை...
மாலையில் வாடியது பூ - மட்டுமல்ல
நானும் தான்...

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: