காமம் இல்லை காதல்!

Short love poems for wife

உன்மீதான காதலை

காமத்தினால் வந்த காதல்!

என்று நினைத்து விடாதே!

என் அன்னை என்று -நான்

அழைத்திருக்க மாட்டேன் அன்பே!

- தினேஷ் குமார் எ பி

காதல் பூக்களாக!

soga kavithai images

இவள் கூந்தல் பின்னல் பார்த்து தான்!
நான் அவள் பின்னால் சென்றேன்...
தலையில் சூடும் பூவாக - ஒரு
நாள் வாழ்ந்தால் போதுமென நினைத்து!
மலரை வைத்தேன் எனது காதலை...
மாலையில் வாடியது பூ - மட்டுமல்ல
நானும் தான்...

எனது தன்னம்பிக்கை!

thannambikkai kavithai in tamil

எத்தனை தடவை
என்மேல் கற்களை விசினாலும்...
நான் விழ்வது போல விழ்ந்து...
மறு நொடியே எழுந்து விடுகிறேன்...
மேகத்துக்குள் ஒளிந்துருக்கும் கடல் நீரைப்போல....
எனது தன்னம்பிக்கை...