பெண்கள் தின கவிதை

woman's day kavithaigal

பெண்ணை வெறுக்கவும், மறக்கவும்

நினைத்தது என்றால் ஆண்களுக்கு

இதயம் கூட பெரிய பாரம் தான்

இந்த உலகில்!

- தினேஷ் குமார் எ பி

1 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: