தனித்து நிற்கும் காதல்!

beautiful tamil kavithai images

சின்னங்கள் இன்றி
காதல் வண்ணங்களில்
தனித்து நிற்கிறேன் - தேர்தலில்...
வெற்றி பெற்ற பிறகும் 
அரைக்கம்பத்தில் பறக்கின்றது 
எனது காதல் கொடி..

2 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: