சேர்த்து வைப்போம் பிரிவை!

Piruvu tamil kavithai

நமக்குள் பிரிவு ஏற்படுகிற...
ஒவ்வொரு தருனமும் தயக்கங்கள் தயங்குகின்றன
நம்மை தள்ளி வைக்க
மீண்டும் சேர்த்து வைக்க முயற்சிக்கிறேன்
ஒரு நிமிடம் பிரிவையாது!

A P Dinesh Kumar

2 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: