தமிழ் கவிதை

how to write tamil lyrics

அவள் எனது கவிதைக்காக காத்துருந்தால் அன்று
இன்றைக்கு படிக்க நேரம் இல்லையாம் இன்று
நான் வெளிட்டது - எனது
கவிதை மட்டும் அல்ல எனது வேதனையும் தான்
இனி ஒருபோதும் விரல் படாது எனது பேனாவில்
கவிதை எழுத விடைதருகிறேன் எனது கவிதைக்கு
வீண் முயற்சி வேண்டாம் எனது தமிழுக்கு
விட்டு விடு விலகிக்கொள்கிறேன்...

A P Dinesh Kumar

1 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!:

திண்டுக்கல் தனபாலன் said...

தொடர வேண்டும்... வாழ்த்துக்கள்...