தனித்து நிற்கும் காதல்!

beautiful tamil kavithai images

சின்னங்கள் இன்றி
காதல் வண்ணங்களில்
தனித்து நிற்கிறேன் - தேர்தலில்...
வெற்றி பெற்ற பிறகும் 
அரைக்கம்பத்தில் பறக்கின்றது 
எனது காதல் கொடி..

சேர்த்து வைப்போம் பிரிவை!

Piruvu tamil kavithai

நமக்குள் பிரிவு ஏற்படுகிற...
ஒவ்வொரு தருனமும் தயக்கங்கள் தயங்குகின்றன
நம்மை தள்ளி வைக்க
மீண்டும் சேர்த்து வைக்க முயற்சிக்கிறேன்
ஒரு நிமிடம் பிரிவையாது!

A P Dinesh Kumar

தமிழ் கவிதை

how to write tamil lyrics

அவள் எனது கவிதைக்காக காத்துருந்தால் அன்று
இன்றைக்கு படிக்க நேரம் இல்லையாம் இன்று
நான் வெளிட்டது - எனது
கவிதை மட்டும் அல்ல எனது வேதனையும் தான்
இனி ஒருபோதும் விரல் படாது எனது பேனாவில்
கவிதை எழுத விடைதருகிறேன் எனது கவிதைக்கு
வீண் முயற்சி வேண்டாம் எனது தமிழுக்கு
விட்டு விடு விலகிக்கொள்கிறேன்...

A P Dinesh Kumar

பெண்கள் தின கவிதை

woman's day kavithaigal

பெண்ணை வெறுக்கவும், மறக்கவும்

நினைத்தது என்றால் ஆண்களுக்கு

இதயம் கூட பெரிய பாரம் தான்

இந்த உலகில்!

- தினேஷ் குமார் எ பி

காதல் சுவாசம்

cute love tamil kavithai images

இம்மொழிக்கு மட்டும் மொழிபெயர்ப்பு வேண்டாம்!
இவ்வுலகில் "காதல்"!