காதல் பயணங்களில் முத்தம்

tamil kavithai kiss love poems

தூரப்படுகின்றன - இதயத்தின்
நெருக்கத்தை அதிகரிக்க!
இணையாத தண்டவாளம்
இனைகின்றன இரு - விழி
காதல் பயணங்களில்!...
பயணத்தின் போது
விபத்துகள் ஏற்படுகின்றன
விழிகள் மூடி முத்தம் இடுகையில்!

நீ எனக்கு வேண்டும்

Images for tamil sad kavithai

நாம் என்ன? தவறு செய்தோம்!
என்று தெரியவில்லை? தண்டனை - மட்டும்
பெறுகிறோம் பேசாமலே - எத்தனை
துன்பங்கள் வந்தாலும்...
பிரிய மாட்டேன் - நீ
எனக்கு வேண்டும் {ட} - என்று
சொல்லும் போதும் கலங்குகின்றன
கண்கள் மட்டும்.