தவறாக நினைக்காதே!

sweet tamil kadhal kavithaigal

உன்னை அல்ல..

உன்னோடு சண்டையிட்ட - அந்த

நிமிடத்தை...மன்னிப்பது! ...

மன்னிக்காமல் இருப்பதும்

காதலில் தவறுகள்

tamil love failure kavithai

காயங்கள் மட்டும் தருகிறாய்
கண்ணீரின் வருத்தம்
நி செய்த தவறுக்கு கூட
தெரிந்த எனக்கு?
நான் செய்யாத
தவறுக்கு தண்டனை பெறுகிறேன்
உன்னிடமிருந்து ஒரு நாள் விலகி ..