என்னவள் இசை

Idhaya Veenai Photos

அன்பே!

விணை தன்னை

மாய்த்து கொள்கிறது - நீ

எழுப்பும் இசைகேட்டு

வாசிப்பதை கொஞ்சம்

நிறுத்திக் கொள் - வாழ்ந்து

போகட்டும் இந்த விணை!

- தினேஷ் குமார் எ பி

1 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: