காதல் போர் !

war love poems

காதலில்...
நன் போர்
தொடுக்கும் முன்பே!
அவள் கண்
அம்பை எய்த்து
சாய்த்து விட்டாள்...
என்னவள் மிகச்சிறந்த
போராளி தான்!
இந்த போர் முரண் பாடுடையது!

1 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!:

திண்டுக்கல் தனபாலன் said...

நன்மையில் முடிந்தால் சரி...

தொடர வாழ்த்துக்கள்...